Close

TUS

Trening Umiejętności Społecznych

Czym jest TUS:

Trening Umiejętności Społecznych to potwierdzona empiryczne metoda, która ma na celu rozwój ważnych kompetencji społecznych dziecki, młodzieży i dorosłych.

Trening przeprowadzany jest w formule indywidualnej lub grupowej, każdorazowo dokonuje się indywidualnej diagnozy osobowościowej uczestnika i na tej podstawie decyduje o wyborze formuły treningu.

Dzięki unikalnemu podejściu i szczegółowemu wywiadowi, program warsztatów dopasowywany jest każdorazowo pod indywidualne potrzeby uczestnika.

Dla kogo:
 • dla dzieci i młodzieży,
 • dla rodziców, którzy chcą dowiedzieć się czym jest TUS i jak wspomagać swoje dziecko w rozwoju kompetencji społecznych,
 • dla dorosłych, którzy chcą podszkolić swoje umiejętności społeczne (emocje, empatia, komunikacja, praca w zespole),
 • dla nauczycieli i specjalistów, którzy chcą poznać założenia TUS, aby wspierać swoich podopiecznych.
Jakie umiejętności ćwiczymy:

Podczas warsztatów TUS pracujemy na rozwijaniu trzech głównych obszarów:

 • praca nad emocjami,
 • praca nad normami i sytuacjami społecznymi,
 • obszar „ja i inni”.
Metoda TUS

Metoda Treningu Umiejętności Społecznych polega na rozkładaniu zachowań społecznych na czynniki pierwsze, a następnie uczeniu się ich krok po kroku. Podczas spotkań wykorzystywane są różnorodne techniki i metody pracy dostosowane do indywidualnego poziomu rozwojowego uczestnika. Dobór tematów jest zależny od cech indywidualnych uczestników i ich potrzeb.

Organizacja spotkań:

Trening Umiejętności Społecznych może być realizowany w formie zajęć indywidualnych bądź grupowych. 

Grupa każdorazowo jest starannie dobierana pod względem wieku, etapu rozwojowego oraz potrzeb i możliwości uczestników. Liczy zazwyczaj od 5 do 10 osób. 

Spotkania odbywają się w cyklach, a czas spotkań dostosowany jest w następujące ramy czasowe:

 • 30-45 minut – w przypadku dzieci przedszkolnych
 • 45-60 minut – w przypadku dzieci wczesnoszkolnych
 • 60-90 minut – w przypadku młodzieży i dorosłych
Obszary pracy:

W metodzie TUS pracujemy na kształtowaniu umiejętności sfery emocjonalno społecznej, są to na przykład nastepujące obszary: 

 • emocje (rozpoznawania emocji, radzenie sobie z emocjami, różnicowanie emocji, konstruktywne radzenie sobie z emocjami),
 • normy i sytuacje społeczne (zawieranie i podtrzymywanie znajomości, uważne słuchanie, zadawanie pytań, komunikacja, proszenie, przepraszanie, asertywność, reagowanie na porażkę, mówienie i przyjmowanie komplementów, czekanie na swoją kolej, wyrażanie i przyjmowanie krytyki),
 • samowiedza i samoświadomość (praca nad nieśmiałością, rozwijanie własnego potencjału, inność i różnorodność, zarządzanie czasem, planowanie).