Ego, egocentryzm, egotyzm, egoizm.

Ego, najczęściej spotykamy to wyrażenie w modelu psychoanalitycznym jako jedna ze struktur osobowości obok id i superego. Ego rozumiane tu jest jako Ja, czyli poczucie własnej tożsamości i najbardziej świadoma struktura naszej osobowości. Przedrostek „ego” możemy też spotkać w wielu innych słowach z dziedziny psychologii (egotyzm, egoizm, egocentryk). Brzmią podobnie, jednak znaczenie każdego z tych …

Ego, egocentryzm, egotyzm, egoizm. Read More »